• v1.jpg
  • v12.jpg
  • v2b.jpg
  • v3.jpg
  • v9.jpg
Slikati, za Sandru Jovanović znači posvećeno obrađivati svoj slikarski vrt, osluškivati svetlosti i senke skrivene duboko unutra. Duša čovekova je daleka zemlja kojoj se ne možemo ni približiti, niti je ispitati - govorio je Česterton.

Slovenski tarot

Mokoš

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Slovenima je Mokoš bila majka zemlja i zaštitnica svih tradicionalno ženskih poslova (zato u levoj ruci drži vreteno). Obično je u mestu postojala žena koja je pretstavljala simboličko otelotvorenje ovog božanstva. Ona je obilazila kuće i učila žene raznim veštinama i proveravala da li su poslovi dobro obavljeni kao što bi i sama Mokoš radila. Ispred kuće se ostavljala vuna i makaze, kao ponuda ovom božanstvu. Inače samo njeno ime ''Mokoš'', znači ''vlažna zemlja'', ona je boginja plodnosti i zato u desnoj ruci drži Rog izobilja. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Mokoš sedi na prestolu i time prikazuje pasivni ženski princip, animu tj. ženski deo psihe. Prvenstveno je povezana za emocije i majčinstvo. Ovo je najopštije posmatrana ženstvenost u njenom objektivnom instinktivnom značenju. Pretstavlja psihološko stanje potpune emotivne ispunjenosti i sreće, duševni mir i blaženstvo. Samo kada postoji frustracija, postoji potreba za akcijom. Nasuprot tome, ovo je stanje u kome nema frustracije, niti potrebe da nastupi bilo kakva promena, to je stanje pasivnosti. Takođe, ova karta pretstavlja instinktivnu stranu čoveka. Najuže rečeno, to je sam instinkt prokreacije, međutim ovde spadaju i drugi, kao što je samozaštitnički i zaštitnički pa i seksualni zbog prirodne veze seksualnosti i reprodukcije. Kada u čoveku prevlada instinktivna priroda nad svesnim, on može postati igračka svojih iracionalnih impulsa. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Ova karta je korespodentna položaju Meseca u Raku, gde je on u sedištu. Mesec je u Raku vrlo blag, pretstavlja naglašenu osetljivost i burni unutrašnji život subjekta, brigu, saosećanje i milosrđe. Takođe, to su nežne emocije koje majka gaji za svoje dete, pogotovo ono što oseća dok je trudna. Na taj način ona prenosi emotivnu matricu na svoj plod, on se oseća zaštićeno i željeno. Zato je ovo slika lepe, tople porodične kuće. Svako dobro od porodice i jaku povezanost sa njom, pogotovo sa majkom. Ovde je vrlo naglašena potreba za dodirom sa prirodom, učestvovanje u njenim ciklusima. EZOTERIČNI PRIKAZ: Karta Mokoš odgovara karti Raskoš iz Tot tarota. Ona uči da da bi dostigli duševni mir i unutrašnje zadovoljstvo i sreću, moramo pročistiti svoje instinktivno biće. Takođe, ukazuje na pasivnost vode i njenu prijemčivost. U ezoteričnoj tradiciji je poznata očišćujuća moć vode. Ona čisti od negativnih energija, a isto tako može vrlo lako biti napunjena po želji.

Domaći

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Domaći je kućni duh koji štiti kuću i porodicu. Sloveni su verovali da je to duh njihovih predaka i ostavljali su mu hranu kada padne mrak. Prisustvo duha se potvrđivalo škripom vrata i pucketanjem. Na taj način duh upozorava ukućane na neke događaje. Sloveni su pri selidbi prenosili žar iz stare kuće u novi dom, da bi duh ostao uz porodicu. Poznata je Hrvatska priča o Maliku Tintilinčiću koji je bio kućni duh, patuljak sa crvenom kapicom. Njegovo ime znači plamičak i isto tako je i on iskakao iz vatre. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Karta Domaći je psihološki povezana sa čovekovim emocijama, osećajnim svetim. Takođe, to je materinski instinkt čiju ulogu u slučaju ove karte preuzima kućni duh koji štiti i ujedinjuje bližnje u atmosferi sigurnosti i toplote doma. Kao stanje psihološkog razvoja, ova karta pokazuje prva osećanja koja dete ima, a ona se vezana za članove porodice i one koji o njemu brinu. Prikazuje doživljaj gde osoba uviđa koliko njenim svesnim postupcima upravljaju njene nesvesne motivacije. One se tiču prvenstveno porodičnih odnosa i osećanja koja vladaju među osobama u porodici. Atmosferski, ova karta bi znači pretstavljala stanje u kome osecanja nadvladavaju svesno-voljni deo. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Ova karta je korespodentna samom znaku Raka. Znak Raka se, kao što verovatno svi znaju, vezuje za kuću i porodicu. Takođe on pretstavlja poreklo. Zato ova karta pokazuje jaku vezanost za porodicu i porodično poreklo, korene i u tradicionalnom, i u psihološkom smislu. To je majka zemlja, domovina pa i svaka druga majka. Plodnost i rađanje je u tesnoj vezi sa ovim znakom. Emotivni život i doživljaj je ono što povezuje sve ljude. Ova karta tako oslikava duševni život uopšte i život masa. EZOTERIČNI PRIKAZ: Simbolički, karta Domaći odgovara karti Kočije iz Tot tarota. Ona uči da su emocije veliki pokretač i svako ko želi da razume čovekovo ponašanje mora to da uzme u obzir. Da bi se bilo šta postiglo neophodno je usmeriti emotivni naboj koji je primarni pokretač, jer on u sebi sadrži ogromnu energiju. Svaki prostor u kome boravimo ima svoju specifičnu vibraciju, ali isto tako čovek emitovanjem svojih osećana, utiče na prostor i modifikuje ga u skladu sa stanjem svog emotivnog tela. Zato je izuzetno bitno gajiti pozitivna osećanja, kako ne bismo negativno indukovali prostor u kome živimo, kao i svoje bližne.

Mračnici

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Mračnice ili Mračnjaci su ljudi sa krilima. U Slovenskoj mitologiji oni su poznati kao demoni koji lete u jatima kroz maglu i zagađuju vodu. Sloveni su smatrali da su ravničarske reke zagađene iz tog razloga su napajali svoja goveda na planinskim potocima. Tako je i Morava dobila ime, kao zagađenu vodu, nazvali su je Mora, voda koja mori. Odeću koju je nosio bolesnik, oni su imali običaj da puštaju niz vodu, kako bi ona odnela bolest. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Ova karta prikazuje psihološko stanje depresije i pomračenja uma. Neraščišćeni psihički kompleksi nadiru u svest, aktivirajući neprijatne uspomene i emotivne traume. Svest osobe je zatvorena u uskom krugu sopstvenog problema. Sve misli su povezane sa njim. U tom stanju čovek dopušta da se one namnože i zakrče prolaz do rešavanja tog problema. Psihička senzitivnost je pojačana i lako upija negativne uticaje sa kojima ne može da se izbori. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Karta Mračnici je u vezi sa položajem Merkura u Ribama. Osim što je Merkur u izgonu u Ribama, on je tu i u padu. Šansa za izrazavanje praktične prirode Merkura je ovde još manja nego kod položaja Merkura u Strelcu, jer dok je Strelac znak teorije koja ne mora da ima veze sa praksom ali i može, Ribe su znak koji je povezan sa duhovnim i metafizičkim sferama i definitivno nema praktičnu konotaciju. Um je tu više intuitivan, nego racionalan i razmišlja u slikama čiji sadrzaj zavisi od stanja čovekovog nesvesnog. Ovaj položaj je čest kod umetnika jer u nemogućnosti da se izraze verbalno na njima zadovoljavajuć način, ovi ljudi često pokušavaju da se izraze kroz slikanje ili muziku. EZOTERIČNI PRIKAZ: Iz Tot tarota, karta Uzaludnost bi bila korespodentna karti Mračnici. Ona poručuje da kada je um onemogućen, otvara se prostor za druge mogućnosti kao što je medijumstvo, tj. mogućnost da se prime informacije iz viših sfera. Čovek ne bi smeo nikada da zaboravi na svoje više biće i na Boga u sebi, jer je to ono što ga čuva od gubljenja sebe u moru nesvesnog.

Navi

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Navi su nekrštena deca koja su umrla, oni su ptice sa dečijom glavom. Stari Sloveni su donji svet zvali Nav, po kome se zovu i Navi, to su deca koja su se vratila iz donjeg sveta na Javu. Njihovi glasovi uznemiravaju ljude kao i njihov bizaran izgled. Nave još zovu i Drekavci, jer oni ispuštaju glasove slične mačijem mjaukanju u noći ili meketanju koza, što sve ima sličnosti sa glasom malog deteta kada plače. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Psihološko stanje prikazano slikom ove karte bi bilo stanje u kome je čovekova svest tj. um preplavljena sadržajima iz nesvesnog koji onemogućavaju sagledavanje šire slike stvarajući paniku. Uprkos gomili informacija koje poseduje, osoba ipak živi u neznanju, jer njena svest nije obavila proces sinteze u umu.. Problem je u tome što te misli izviru velikom brzinom i čovek ne stiže da se nijednoj ideji posveti dovoljno dugo da bi se realizovala. Anksioznost zbog obilja svari koje treba naučiti. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Karta Navi pretstavlja položaj Merkura u Strelcu. Merkur je u izgonu u znaku Strelca, što znači da on tu ne izražava svoje osobine na najsrećniji način. U ekonomiji to bi, suprotno principu najveće produktivnosti, umesto pravog čoveka na pravom mestu, bio pogrešan čovek, na pogrešnom mestu. Merkurov zadatak bi bio da pribavi čoveku praktična znanja koja će mu poslužiti u procesu opstanka, a da sve druge suvišne informacije prepozna kao takve i odbaci kao nepotrebne za ovu svrhu. Suprotno tome, Merkur u Strelcu ima svakakva znanja o najrazličitijim stvarima, ali obično nijedno nije takvo da može poslužiti u konkretnoj situaciji za preživljavanje. EZOTERIČNI PRIKAZ: Ova kartaje korespodentna karti Hitrina iz Tot tarota. Ona govori o tome kako vizija i duh ostaju zatvoreni za čoveka ako on ne ume da vlada svojim umom. Raspršene misli nas dezorganizuju, a skoncentrisane nas vode ka cilju. Sukob unutar ličnosti se odražava kao sukob u mišljenju, a preko harmonizacije mentalnog sistema, čovek moze da utiče na harmonizaciju ličnosti. Takav pristup se koristi u Radža jogi, gde se sa duhovnim razvojem započinje preko kontrole uma tj. Mentalnih procesa.

Koledo

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Koledo je slavljen tako što su se pravila velika veselja. Išlo se od mesta do mesta u povorkama, pevale koledarske pesme, a dete koje je u ovom slučaju pretstavljalo ovo bozanstvo su kupali i ugađali mu, kao mladom bogu. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Kao što i sam način slavljenja ovog bozanstva pokazuje, ovde se slavi detinjstvo, mladost. Psihološki, ovo je stanje potpune bezbrižnosti i igre. Takođe sa sobom nosi i žal za detinjstvom i pokušaj da se čovek vrati u stanje bezbriznosti. To stanje je praćeno neznanjem, dok svako znanje sa sobom povlači odgovornost. Sličan arhetip je opisan biblijskom pričom o prvom čovekovom grehu,odnosno o njegovoj sreći i bezbrižnosti koja je postojala pre nego što je jeo sa Drveta saznanja. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Ova karta simbolički odgovara astrološkom položaju Merkura u Blizancima. To je jedno od njegovih sedišta. Drugo sedište mu je u Devici. Pretstavlja osobu koja je brza, elokventna, stalno u pokretu. Takođe, osobe sa ovim polozajem se najlakše izražava kroz govor tj. komunicirajući, ili kroz neku drugu vrstu razmene, kao što je trgovina. Kao i dete, ova osoba je sklona da izbegava odgovornosti i obaveze. Ovaj položaj pretstavlja mladost i zato osobe sa istim zadržavaju uvek svežinu i mlad duh, imaju dobar smisao za humor i vole igru. EZOTERIČNI PRIKAZ: Karta je povezana sa bogom Merkurom ili kod grka Hermesom koji vlada pismom i okultnom mudrošću tj. znanjem. On je posrednik između ljudi i sveta ideja. Vezan je za element vazduha. Karta Koledo je korespodentna karti Ljubavnici iz tarota Alistera Kroulija. Uči da ako čovek uspe da se uzdigne umom iznad situacije i njenog uslovljavanja, on je načinio prvi korak ka mogućnosti da svojom voljom menja sudbinu.

Kupalo

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Po mitu su postojali blizanci Kupalo i Kostroma koji su se voleli ali nisu smeli da budu zajedno. Zato se ovo bozanstvo slavilo tako što se Kupalova lutka oblačila u žensku odeću i bacala u vodu. Taj ritual je pretstavljao čin spajanja blizanaca. Tada su svi igrali, pevali, mladići su kitili devojke i bacali ih u vodu. U noći nakon rituala je cvetala Zlatna paprat, za koju se verovalo da leči sve bolesti. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: U psiholoskom smislu, ova karta pretstavlja stadijum deteta i mladosti u smislu radoznalosti, igre, veselja i bezbrižne samodovoljnosti. Ovo je prva prirodna potreba za saznanjem, učenjem. Pretstavlja mentalne sposobnosti, pamćenje i izražavanje. Takođe pretstavlja atmosferu u kojoj nema uslovljavanja i koja omogućava spontani prijem informacija. U manje pozitivnom smislu karta pokazuje mentalnu autističnost i nezrelost, fascinaciju raciom koja ne dozvoljava da se sagledaju one stvari koje nisu u njegovom domenu ili se ne mogu obuhvatiti samo pomoću njega.   ASTROLOŠKI PRIKAZ: Ovo karta je povezana sa samim znakom Blizanci i njegovim značenjem. Blizanac je Reč, Logos, to je znak govora i misli, zato se povezuje sa jezicima, sklonošću ka ućenju istih ili govorništvom. Takođe to je i znak putovanja, ali onih kraćih, svakodnevnih. To su i prvi koraci kod dece, koji dolaze zajedno sa jasnije definosanom svešću o sebi i svetu, osnovno obrazovanje i početak učenja. Kretanje tela pospešuje kretanje misli i obrnuto. U simboliku ovog znaka potpada svaka vrsta saobraćaja, protok informacija, novinarstvo, telefonski saobraćaj ili gradski. EZOTERIČNI PRIKAZ: Karta Kupalo je korespodentna karti Mag iz Tot tarota. Ova karta govori da je velika tajna u ćutanju. Lekcija je da treba dobro promisliti pre nego što se nešto izgovori. Ona uči da reči imaju veliku moć. Konstruktivni i pozitivni govor koji je u skladu sa trenutkom rađa pozitivne emocije i odgovor. To je put ka pravilnoj komunikaciji koja onda omogućava kreativnu saradnju. Pozitivan govor i misli, inspirišu na stvaranje. Međutim ako čovek preceni svoj um, on potpada pod kontrolu svog racija i gubi svest o sebi. Zato je vlast nad sopstvenim umom od presudne vaznosti.

Danica

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Danica je zaštitnica sna. Ona je prelepa devojka koja bdi nad spavačima. Nije slavljena kao klasično božanstvo,već je bila Muza koja inspiriše snove. Najviše se spominje u narodnim pesmama i uglavnom zajedno sa Mesecom osvetljava put u noći. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Danica je karta koja pokazuje predominaciju ženskog osećajnog dela psihe u svesti. Muški, racionalni deo je usnuo. U pozitivnom smislu, pretstavlja otvorenost za intuitivno prepoznavanje nesvesnih elemenata psihe. Znanje na nivou osećajnosti uvek prethodi racionalnom saznanju, racio je ovde uspavan da bi se dobilo na doživljaju. Zato ova karta oslikava veliki značaj koji imaju snovi za psihološki rast čoveka i psihički proces u kome osoba veštački drži uspavan svoj racio kako bi što bolje mogla da sagleda sadrzaj svog nesvesnog. Negativna konotacija bi se odnosila na korišćenje droga i drugih stimulativnih ili otupljujućih supstancija radi postizanja tog stanja. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Karta Danica astrološki pretstavlja položaj Venere u Ribama. Venera je egzaltirana u Ribama, ona je tu posebno zanosna i pokazuje kako su motivacije koje stoje u pozadini naših odnosa, naročito ljubavnih, potpuno nesvesne. Osoba koja ima ovakav poližaj ima potrebu da rasprši svoju ljubav na sve strane, na okeanski ogroma prostor, a takođe i da je primi od isto tako velikog broja ljudi. U najboljem slučaju to je Ljubav u Isusovom smislu, univerzalnom smislu, prema svemu. Zračenje ljubavlju prema ljudima, stvarima, biljkama, nebitno je. Problem nastaje zbog Venerine veze sa čulnošću kroz njeno sedište u znaku Bika, pa ovakav položaj ukazuje na to da osoba pokušava da ostvari sve te ljubavi na fizičkom nivou. Ako, ljudi nesvesni svoje potrebe za duhovno-emotivnom egzaltacijom pokušaju da je zadovolje na ovaj način, ostaju razočarani, umesto da svesno pokušavaju da se preko seksualnog odnosa spoje sa bozanskim, kao npr. Tantristi. EZOTERIČNI PRIKAZ: Ova karta je korespodentna sa kartom Prvosveštenica iz Tot tarota. Ona nas uči da nema ljubavi bez vere, ljubav je srž svake preve duhovnosti. Povezana je sa svetom snova i mogućnostima vantelesnih iskustava, kao npr. Astralnu projekciju. Astralna projekcija omogućava najdirektnije svesno iskustvo o sadržajim vlastitog nesvesnog. Naše nesvesno je velika riznica mogućnosti i sposobnosti. Osvešćeno ono nam daje darove, talente isto kao što je prikazano na karti Prvosveštenica.

Vučica

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Vučica je lepa devojka koja živi sa vukovima. Kao u priči o vilama i njihovim vencima u kojima se nalazi moć, tako je moć Vučice u njenoj vučijoj koži. Kako kaže legenda, ona je otišla da se kupa na reku i skinula vučiju kožu, mladić je tuda prolazio, video je i zaljubio se. Ukrao je njenu kožu, a ona je pošla sa mladićem, tj. za svojom kožom. Dok je živela sa njim, sve vreme pokušavala da je pronađe, a kada ju je pronašla, pobegla je nazad u svoj čopor. Mladić je Vučicu tražio, ali mu se ona vratila tek kada ju je prepoznao u čoporu. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Ova karta pretstavlja stanje psihe u kome osoba na silu pokušava da uspostavi odnos sa svojim ženskim delom (animom). U pitanju je rat polova, borba za dominaciju i prostor, unutrašnji konflikt muškog i ženskog dela. S obzirom da je u osobi suprotan pol uvek i nesvestan, tj. u sferi nesvesnog, ovo je na izvestan način i sukob svesnog sa nesvesnim faktorima ličnosti. Pre svega u pitanju je nezrelost u odnosima, gde neko beži od bliskosti. Nesposobnost za kompromis i neprihvatanje odgovornosti za sve ono što je potrebno za ravnopravan odnos. To je odnos zasnovan na strasti, na seksualnoj privlačnosti gde se osobe ne prepoznaju, ne vide ličnost onog drugog i zato nastaje sukob, nerazumevanje. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Karta Vučica odgovara položaju Venere u Ovnu gde je ona u izgonu. Ako je Venera odnos, onda je ovo odnos rata, sukoba. Kada je Venera u Ovnu onda nema mira, a osoba sa ovim položajem je suviše samoživa da bi mogla da uspostavi harmoničan odnos. Svaki kompromis doživljava kao gubitak sebe, zatvor ili neko ograničenje delanja ili kretanja i sl. Ovaj položaj pretstavlja devojku sa dosta muške energije, aktivnu, agresivnu i ambicioznu, ili muškarca sa dosta naglašenom ženskom energijom. U svakom slučaju uloge su pomešane. Princip pasivnosti, primanja-davanja, ljubavi, je izmenjen, deformisan, ne igra ulogu koju bi trebalo, maskira se u suprotan muški princip akcije. Ovaj par bi trebao da nauči kako da se međusobno nadopunjuju umesto da se takmiče. EZOTERIČNI PRIKAZ: Ova karta je korespodentna karti Potpunost iz Tot tarota. Ona poručuje da i najženstvenija žena ima u sebi muškarca i rezervu muške energije, kao što i najmuževniji muškarac ima u sebi ženu.

Samovila

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Samovila je vila, žestokog temperamenta. Samovile su živele u šumama i jahale na jelenima. Uzde su im bile zmije, a bič guje otrovnice. Njime su kažnjavale muškarce koji bi se zatekli u šumi, ili ubijale. Zato su ulivale strah i stari sloveni su se više klanjali njima nego mnogim drugim božanstvima. One su bile lepe i okrutne. Nikad nisu uspostavljale drugi odnos sa smrtnicima osim seksualnog, a isključivo zbog poroda ili nekog prosperiteta. Tada bi rodile junake tkz. Zmejevitu decu. Takođe bi i svako dete koje je podojeno od vile postalo junak. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Ova karta oslikava sindrom bogomoljke, seksualne moći koja osim što daje takođe i odnosi život. Smrt radi novog života, Eros i Tanatos. Karta u psihološkom smislu pretstavlja preplavljenost uma i emocija seksualnom energijom koja nastaje usled potiskivanja iste,a zbog negativnog stava društva. Šivananda je rekao da je bes samo oblik neispunjene želje. Ova karta je posebno povezana sa ženskom seksualnošću i ženskim besom. Žena uglavnom manifestuje svoju moć, kao seksualnu moć, zato je i muškarčev strah od ženske seksualnosti prikazan ovom kartom. Odnos između muškog i zenskog dela psihe je poremećen, što negativno utiče i na sam seksualni odnos stvarajući razne probleme: impotenciju, frigidnost, sado-mazohizam... ASTROLOŠKI PRIKAZ: Samovila simbolički odgovara položaju Venere u Škorpiji. Venera je u izgonu, kada se nalazi u znaku Škorpije. Škorpija je znak smrti, seksa i raspadanja, a Venera pretstavlja stvaranje, kreaciju. Oni su suprotstavljeni mada na izvestan način i komplementarni principi. Venera vlada oblašću međuljudskih odnosa, kao što smo već rekli. Za razliku od Venere u Vagi koja šarmira da bi ostvarila prijatne odnose i harmoniju sa drugima, Venera u Škorpiji zavodi da bi pokazala svoju seksualnu moć. Ako je Venera odnos, onda su ovde svi odnosi zasnovani na seksualnom momentu, a i zavisni od njega. Takođe, ako se Venera posmatra kao ljubav, onda ovde nema ljubavi bez seksa. EZOTERIČNI PRIKAZ: Ova karta odgovara karti Razvrat iz Tarota Alistera Kroulija. Karta Samovila uči da da bi se ostvarila ljubav, mora da postoji svesno upravljanje seksualnom energijom. Sve dok se veze zasnivaju na nesvesnom očekivanju zadovoljstva ili ostvarenja želje od strane drugog, ne može se doći do ljubavi.

Vida

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Vida je Svtovidova žena. Uglavnom se spominje u narodnoj epskoj poeziji. Ona sedi pored svog muža na prestolu, nadgleda ritual venčanja i blagosilja isti. Takođe, u ruci drži prsten, koji je njen dar mladencima. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Ova karta pretstavlja prihvatanje odgovornosti za svoju ulogu u nekoj vrsti partnerstva. Za razliku od karte Zora, kod koje je akcenat na ličnosti i osećanjima, ovde nema tolikog zanosa. Prevagu nad zanosom ima zrelost u odnosu. U davna vremena zajednica muškarca i žene se događala iz biološke potrebe za održanjem vrste, a kasnije je sazrevanjem i osvešćavanjem evoluirala u svesnu potrebu za sjedinjavanjem u skladu sa društvenim normama. Takođe je akcenat i na samom ritualu i momentu venčanja (spajanja suprotnosti), to je zajednica koja je društveno prihvaćena i obznanjena. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Karta Vida je u vezi sa samim astrološkim znakom Vage. Taj znak se vezuje za brak i svako partnerstvo. Ovaj deo ''svako partnerstvo'' je ključan, jer on je taj koji stavlja akcenat na to da su u pitanju društveni ugovoti i kod braka i partnerstva. Zato što je Vaga vazdušni znak, ona je povezana sa društvom i njegovim ustrojstvom. Za razliku npr. Od Vodolije koja je takođe vazdušni znak, ali ima potrebu da se suprotstavlja nametnutim društvenim normama, Vaga ima upravo suprotnu, a to je da im se povinuje. Ona nije sklona sukobima i na svaki način želi da održi mir, harmoniju i fer odnos, a ponajpre dogovorom tj. ugovorom. EZOTERIČNI PRIKAZ: Karta je korespodentna sa kartom Uravnoteženje iz Tot-tarota. Tajna upravljanja energijom leži u odnosima suprotnosti. Da bi se energiji usmerilo delovanje, moraju se odrediti granice njenog uticaja. Svaki odnos energija ima određenu svrhu, a ona se mora sagledati u odnosu na širi društveni kontekst, kako bi naša celovitist bila istinski prihvaćena i podržana. Karta objašnjava važnost etike u procesu rasta ličnosti.

Zora

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Zora je zaštitnica mladih devojaka i jutarnjih radova. Ona unosi polet i radost u devojačko kolo. Predstavlja igru, pesmu, svežinu, mladost i inspiraciju. U narodnim pesmama se poredi sa jutarnjom rosom. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Karta prikazuje osećanje zaljubljenosti, lebdenja, opijenost uzrokovanu harmonizacijom polova u čoveku. Stanje sreće kada osoba spoji polarne principe u sebi. Pretstavlja i umetničku inspiraciju, estetsku egzaltaciju, a toga najviše ima upravo u zaljubljenih. Često se osecamo nekompletno dok ne nađemo nekoga koga bismo mogli da nazovemo svojim rebrom, kao u biblijskoj priči o muškarcu i ženi - njegovom rebru. Ali nije u pitanju samo objektivna situacija u kojoj uviđamo lepotu nekog drugog bića, već je ovde, takođe prepoznajemo u sebi. Kao psihološka faza, to je prevazilaženje fizičkih kompleksa i njihovog ograničavajućeg uticaja na ljubavno i lično samopouzdanje i pronalaženje svog stila u modi i estetici kao odraza spoznaje svoje sopstvene lepote. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Simbolički, karta Zora je povezana sa položajem Venere u Vagi. To je drugo sedište Venere, njeno vazdušno sedište. Odnosi se na društveno i mentalno shvatanje lepote i harmonije, na racionalno, svesno razumevanje lepote i njene svrhe. Pretstavlja ritual venčanja i ulaska u bračnu zajednicu. Za razliku od karte Vida, koja je sam čin venčanja, ova karta je povezana sa pozadinom samog čina, sa ljubavlju. Prikazuje šarmantnu osobu koja inspiriše, muzu. EZOTERIČNI PRIKAZ: Korespodentna je karti Carica iz Kroulijevig tarota. Pokazuje kako harmoniju sa drugima ne možemo postići dok u sebi ne združimo suprotne elemente. U ezoteričnoj tradiciji taj psihološki momenat se naziva ''Mistično venčanje''. Da bi privukli određenu energiju, moramo u sebi stvoriti uslove, atmosferu koja će je privući. Npr.: ako želimo da u sebi pojačamo Venerine uticaje, skoncentrisaćemo se na osećanje ljubavi i slike lepote, a ne predstave snage, moći ili nečeg trećeg.

Vesna

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Vesna je boginja proleća koja svojim dodirom sve ozivljava. Kip ove boginje, su stari stavljali na livadu, zajedno sa kipom Jarilom da bi obezbeili plodnost. Ona je pretstavljala prirodu u njenom plodonosnom obličju, a Jarilo muški oplođavajući faktor. Ona je bujanje prirode, potencijal stvaranja, seme. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Ova karta oslikva nesvesnu potrebu za stvaranjem, razmnožavanjem i produžavanjem života. U psihološkom smislu, to je stanje zivotne radosti i ispunjenosti osećanjem ljubavi i zadovoljstva, usled zadovoljenosti primarnih bioloških potreba za hranom, seksom.... Takođe, to je zdrav odnos prema svom telu i čulnosti. Pretstavljalo bi osobu koja je ljubavno raspoložena, senzualna i erotična, a prvenstveno usled pojačane hormonske aktivnosti. Ali takođe, ova potreba za zadovoljstvom i ugađanjem sebi, ume da odvede u lenjost i degeneraciju. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Vesna je korespodentna položaju Venere u znaku Bika. Ona je u sedištu u tom znaku i obećava ovozemaljsku sreću, zadovoljstvo, plodnost i mir. Karta pretstavlja fizičku lepotu i harmonične proporcije i zato se vezuje za opipljive vrste umetnosti (npr. vajarstvo). Ona takođe pokazuje hedonističke tendencije u čoveku. PoštoVenera u Biku obećava lep i zavodljiv glas, jer je znak Bika povezan sa grlom, ovakav polozaj je idealan za pevače. EZOTERIČNI PRIKAZ: Ova karta se povezuje sa kartom Uspeh u Tot-tarotu. U idealnom smislu bi pretstavljala ravnotezu između čulno-ljubavnih potreba i materijalne egzistencije. Ljudi su često prinuđeni da izaberu između onoga što im nalaze pregmatično razmišljanje i svojih spontanih ljubavno-erotskih impulsa. Karta nam takođe otkriva to da kada čovek dublje svešču uđe u ljubavno-erotski život on može pronaći istinitije i dublje delove samog sebe i time povećati svoje ljubavne, duhovne i dr. sposobnosti.

Ala

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: U mnogim slovenskim mitovima se može pronaći motiv aždaje koja otima devojku ili devojke koju zrtvuju aždaji da bi se spasili bede i nesreće. U staroslovenskoj mitologiji je Ala otela prelepu mladu boginju plodnosti Živu. Tako su oni sebi slikovito pretstavili prirodu u jesenjem periodu, kada ona počinje da umire, jer ovde plodnost (Živa) pada u vlast 'jalove' Ali. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: U psihološkom smislu ovo je energetski potencijal koji ne može samostalno da se izraz. Neurotski sukob nastao usled nerazrešenog odnosa sa suprotnim polom. Sukob zelja i mogućnosti. Na etičkom nivou je vezan za osećanje krivice u slučaju incestuoznih zelja u odnosu brata i sestre. Pre svega je to osujećena muška inicijativa zbog kompleksa najčešće nastalih u periodu puberteta. Mladić se fiksira do opsesije na devojku dok u strahu i zbog idealizacije ne uspeva da ostvari kontakt. To sve stvara frustraciju i konflikte. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Karta je povezana sa polozajem Marsa u Vagi. Mars u Vagi često pokazuje netrpeljivost prema svim harmoničnim oblicima postojanja, ovde su u pitanju sve stvari iz oblasti Vage i Venere. To bi bile razne vrste apstraktnijih umetnost, kao što je slikarstvo ili muzika, i sfera odnosa. Zato te osobe često vole tvrđu muziku i teško ostvaruju harmonične međuljudske odnose uopčte, a posebno sa osobama suprotnog pola. U vezi su skloni da prave svađu, a veze obično liče na ono'i mrzimo se, i volimo se' ili 'niti može sa njom, niti bez nje'. Mars ovde gubi sebe i to je ono što mu najviše smeta. EZOTERIČNI PRIKAZ: Ova karta odgovara karti Okrutnost iz Tot tarota. Ovde je u pitanu odnos energije koju ulazemo u odnose sa drugima i one koju koristimo za lične potrebe. Zmaj je poznati alhemijski simbol preobrazaja energije i nezaustavljivog stremljenja duhovnim visinama, ali ako na tom putu zanemarimo ljubav onda sigurno padamo. Karta nas uči da je potrebno izmiriti i uravnoteziti mušku i zensku energiju u nama i priznati ih obe kao jednake po vaznosti, ravnopravne.

SIMARGL (ZIMOGONJA)

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: MITOLOŠKI PRIKAZ: Ezoterični prikaz: Korespodentna karta iz Tot tarota je Kula.

Jarovit

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: Jarovit je bog rata. Njegovih sedam glava, pretstavlja sedam meseci u godini u kojima se išlo u rat, od.... do... Tih sedam glava pretstavlja i sedam vojnika, čime se pokazuje velika ratnička snaga ovog bozanstva. Štit koji nosi bog rata, se poštovao kao simbol ovog bozanstva. On je zlatan, a na njemu je pretstavljen dvoglavi orao. Stari su nosili takav štit sa sobom u rat i prinosili su mu žrtve. Ime ovog božanstva, Jarovit znači razjaren, ljutit. Jarovit odgovara Grčkom bogu rata Aresu, a u rimskoj mitologiji, bogu Marsu. PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Ova karta pretstavlja afektivna, ratoborna stanja koja dolaze od viška energije. Zbog pritiska od viška energije i potrebe da je potroši, osoba je agresivna u nastupu. Ona zeli da osvoji ceo svet, u pokušaju da sebi obezbedi samostalnost u ličnom i psihološkom smislu. Zbog ekstrovertne prirode, ova osoba ne stize da introspekcijom preradi unutrašni sadrzaj. Ovakva usmerenost ne dozvoljava stanke u svrhu kontemplacije, zato osoba, u zelji da što pre postigne cilj, nastavlja da nosi nerazrešene psihičke konflikte u njihovom sirovom obliku. ASTROLOŠKI PRIKAZ: Jarovit pretstavlja poziciju Marsa u Ovnu. Mars je u Ovnu u svom sedištu. To je slika snazne seksualne i radne energije. Ako se takvoj energiji onemogući praznjenje na neki konstruktivan način, ona se pretvara u ratničku, destruktivnu silu.. Ovo je tipičan Mars, zeljan moći i dokazivanja. Uvek sa glavom napred, ruši sve prepreke na putu do cilja. Predstavlja vojnika, policajca, sve ljude koji su skloni nadmetanju (sportisti i sl.) i sve one koji nose oruzje. Takođe pretstavlja i pionire, pošto je Marsu najbitnije da bude prvi. EZOTERIČNI PRIKAZ: Ova karta je korespodentna karti Vlast iz kroulijevog Tot tarota.Objašnjava kako pogrešno usmerena energija stvara sukobe, a dobro usmerena snagu i moć. Kroz istoriju ljudske vrste, vlast je gotovo uvek osvajana na silu i taj je arhetip snazan i danas u ljudima. Ljudi se dive hrabrosti i fizičkoj sposobnosti. Pouka ove karte se najbolje moze iskazati poslovicom: 'Od svih borbi, najteza je boeba sa samim sobom'.

Rujevit

mitologija
MITOLOŠKI PRIKAZ: PSIHOLOŠKI PRIKAZ: Ova karta pretstavlja stanje napetosti u iščekivanju potpuno novog iskustva... ASTROLOŠKI PRIKAZ: Astrolški se vezuje za sam znak Ovna i pretstavlja sublimaciju svih položaja vezanih za taj znak. U Ovnu je Mars u sedištu, Sunce je tu egzaltirano, a Saturn je u svom padu. Rujevit je i borben kao Mars, i snažne volje kao Sunce i strpljiv kao Saturn, ali je i nesmotren kao Mars, egocentričan kao Sunce i inhibiran kao Saturn. EZOTERIČNI PRIKAZ: Karta Rujevit je korespodentna karti Car u klasičnom srednjevekovnom i Kroulijevom tarotu. U sebi sadrzi tajnu fizičke snage i večne mladosti. Ova karta poručuje da je u zdravom telu, zdrav duh, a tada fizička snaga inspiriše na akciju. Karta pretstavlja sva ulenja posvećena upravljanju psiho-fizičkom energijom. Povezana je sa duhovima vatre.