vrh

Alfa

Edukacija za rad sa ALFA (Άλφα - analiza ličnosti fantazija i asocijacija) karticama ― projektivnom psihoterapijskom tehnikom pruža priliku polaznicima da obnove i poboljšaju svoje praktične veštine. Ova inovativna projektivna tehnika može da postane važno pomoćno sredstvo i sastavni deo procesa psihoterapije ili savetovanja u cilju unapređenja odnosa između klijenta i terapeuta, za razumevanje klijenta iz fenomenološke perspective, prevazilaženje zastoja u radu i otpora, razjašnjenja ciljeva i toka savetovanja. Zaključci do kojih se dolazi ovim putem mogu da odigraju veoma značajnu ulogu u procesu psihoterapije i savetovanja, a konkretne teme koje se na ovaj način dotiču relevantne su za najširi spektar mogućih problema sa kojima se suočavaju vaši sadašnji i budući klijenti. ALFA kartice su pogodne i za primenu u psihološkim radionicama, grupnoj terapiji i u radu s decom.

 

36-časovni kurs

Ovaj kurs je namenjen upoznavanju i obučavanju za rad sa inovativnom projektivnom tehnikom – ALFA karticama.

Edukacija je akreditovana kod UPSKS (Udruženje za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije) u okviru O.L.I. psihodinamskog integrativnog pristupa. Vodi do sertifikata za sasmostalni rad sa ALFA karticama. Sati s ove edukacije priznaju se i u okviru edukacija iz O.L.I. metoda ― edukacije iz savetovanja, psihoterapije i koučinga.

NAČIN RADA:

Edukacija je zasnovana na teorijskim postavkama dubinske psihologije i na metodama različitih terapijskih pravaca (psihoanaliza, CBT, Geštalt, Transakciona analiza, terapija novom odlukom, EMDR, neurolingvističko programiranje, vođena imaginacija). Ovo je primenjeni program proistekao iz O.L.I. psihodinamske integrativne terapije. Osnovni cilj edukacije je sticanje praktično primenljivih znanja u radu s ljudima.

TRAJANJE:

Edukacija traje 36 časova, održavaće se u sesijama odabranim neradnim danima tokom proleća 2016, u zavisnosti od dogovora sa polaznicima i trajaće 6 nedelja. Svaka sesija podrazumeva iskustveni seminar, sticanje praktičnih veština kroz radionice i otvorenu grupnu diskusiju.

POTREBNO OBRAZOVANJE:

Za edukaciju mogu da se prijave kandidati koji su stekli diplomu nekog od fakulteta humanističkih nauka ili studenti ovih fakulteta. Sati s ove edukacije priznaju se za sve oblike edukacije iz O.L.I. metoda. Mogu da se prijave i kandidati drugih profesija, kojima se sati priznaju za edukaciju iz O.L.I. treninga životnih veština (lajf koučinga).

VELIČINA GRUPE:

radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

CENA:

Cena jednog dana edukacije je 45 eura. Jedan dan edukacije traje šest časova.

CILJEVI EDUKACIJE:

Osnovni cilj: učesnici će biti osposobljeni da efikasno koriste ALFA kartice u radu sa svojim klijentima, u pojedinačnoj ili grupnoj terapiji i psihološkim radionicama.

Neki od specifičnih ciljeva terapije ALFA karticama su: emocionalno opismenjavanje, jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i pozitivne slike o sebi, prepoznavanje emocionalnih povreda, prevazilaženje negativnih i neplodnih šablona ponašanja, poboljšanje socijalnih veština i celovite komunikacije, smanjivanje stresa, anksioznosti i depresije, podupiranje emocionalnog izražavanja i ličnog razvoja i, uošteno, popravljanje kvaliteta života.

STRUKTURA:

1.       Ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima o projektivnim psihoterapijskim tehnikama i teorijskim osnovama tehnike „ALFA projektivne kartice“.

Radionica: Karta koja me opisuje

2.       Psihodinamsko i simboličko tumačenje sadržaja slika, snova i fantazija; slikarska poetika

Radionica: Prošlost, sadašnjost i budućnost

          Radionica: Rešavanje konflikata

3.       Upoznavanje sa različitim (i sličnim) projektivnim tehnikama: crtež ljudske figure (Karen Mahover), Gudinaf-Haris test crtanja ljudske figure, HTP test, KFD test, TAT (test tematske apercepcije), Roršahov test, test nedovršenih rečenica, KEG kartice, River and ROADS kartice, Roterov test...

Radionica: rad sa KEG karticama.

Radionica: tumačenje crteža (Mahover test).

4.       Upoznavanje sa metodama primene tehnike „ALFA projektivne kartice“ u praktičnom radu sa klijentima (1).

–        Radionica: primena prezentovanih tehnika u radu sa članovima grupe

5.       Upoznavanje sa metodama primene tehnike „ALFA projektivne kartice“ u praktičnom radu sa klijentima (2).

–        Radionica: primena prezentovanih tehnika u radu sa članovima grupe

6.       Radionica: vežbanje tehnika, igranje uloga.

–        Rad u parovima: terapeut – klijent odnos.

–        Grupni rad: demonstracija vladanja ALFA tehnikom

EDUKATORI:

Sandra Jovanović Đorđević, psiholog, sertifikovani savetnik, O.L.I. psihoterapeut, life coach i edukator, biofidbek-neurofidbek trener, autor i edukator ALFA (Άλφα) projektivnih psihoterapijskih kartica, biofidbek i neurofidbek trener i akademski slikar;

Broj telefona: 060 333 07 51

imejl adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predrag Đorđević, psiholog, O.L.I. psihološki savetnik, trener životnih veština i edukator, autor i edukator ALFA (Άλφα) projektivnih psihoterapijskih kartica, asertivni trener;

Brojevi telefona: 060 3325 284 i 060 3325 285.

imejl adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.