vrh

Edukacija za rad sa ALFA (Άλφα - analiza ličnosti fantazija i asocijacija) karticama ― projektivnom psihoterapijskom tehnikom pruža priliku polaznicima da obnove i poboljšaju svoje praktične veštine. Ova inovativna projektivna tehnika može da postane važno pomoćno sredstvo i sastavni deo procesa psihoterapije ili savetovanja u cilju unapređenja odnosa između klijenta i terapeuta, za razumevanje klijenta iz fenomenološke perspective, prevazilaženje zastoja u radu i otpora, razjašnjenja ciljeva i toka savetovanja. Zaključci do kojih se dolazi ovim putem mogu da odigraju veoma značajnu ulogu u procesu psihoterapije i savetovanja, a konkretne teme koje se na ovaj način dotiču relevantne su za najširi spektar mogućih problema sa kojima se suočavaju vaši sadašnji i budući klijenti. ALFA kartice su pogodne i za primenu u psihološkim radionicama, grupnoj terapiji i u radu s decom.

Opširnije: ALFA kartice ― projektivna psihoterapijska tehnika